Soviet Physics - Lebedev Institute Reports (English Translation of Sbornik Kratkie Soobshcheniya p

Journal